LTG

ltg.ht8

LTG Ag uit Stuttgart ontwikkelt en produceert meer dan 100 jaar componenten en systemen voor de ruimte – en proces luchttechniek en biedt met de ingenieursdiensten, rekenkundige en experimentele service. De klanten zijn investeerders, architecten, ingenieursbureaus en industrie ondernemers uit alle branches. De ontwikkelingen in de luchttechniek worden maatgevend door hen meebepaald.

LTG.ht2[1]

Hoofdkantoor te Stuttgart

Het programma van de ruimte luchttechniek biedt afzonderlijke apparaten en systemen voor alle functies van een luchttechnische installatie – van luchtopwekking tot luchtverdeling in een ruimte.

In haar modern ingericht ontwikkelingscentrum, ontwikkelt en beproeft LTG in voortdurende dialoog met de gebruikers en bouwend op de ervaringen uit de installatiebouw onder de werkelijke omstandigheden en voorwaarden haar producten- want alleen door de individuele overweging van de verschillende toepassingen kan een optimale oplossing gevonden worden. Door duurtesten op de mechanische functies beproefd en met rekenkundig onderbouwde meetmethoden op de prestaties getest en geoptimaliseerd, bieden LTG componenten de garantie voor een langdurige functie zekerheid. Alle componenten zijn in de bouwwijze en geometrie als systeem op elkaar afgestemd en garanderen daardoor een economisch totaal systeem.

Het leveringsprogramma is opgebouwd uit:

– Luchtroosters

– Luchtwatersystemen

– Volumeregelaars

– Ventilatoren

97989f7e21

laboratorium te Stuttgart